News and Updates

Kapihan sa Silid Aklatan:Applying Makerspace Technology in the Library conducted by Mr. Dennis Patiño with the Librarian and Staff last August 14, 2019

Kapihan sa Silid Aklatan:Applying Makerspace Technology in the Library conducted by Mr. Dennis Patiño with the Librarian and Staff last August 14, 2019

Pagkukwento sa Buwan ng Wika-  Kinder D,E & F

Pagkukwento sa Buwan ng Wika- Kinder D,E & F

DLSU-Manila 5th Anniversary of the Human Library

DLSU-Manila 5th Anniversary of the Human Library

Mr. Jay Michael Diola  was invited as one of the Resource Speakers  in commemorating

the 5th Anniversary of the Human Library at DLSU- Manila last August 14, 2019.

” Pagkukwento sa Buwan  ng Wika”

” Pagkukwento sa Buwan ng Wika”

Bilang pakikiisa sa taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wika , naimbitahan ang mga

Laybrarian ng mababang baytang upang handugan ng kwento ang mga bata noong ika-2 ng Agosto, 2019