KAPIHAN IS BACK!

KAPIHAN IS BACK!

2022-2023 E-Kapihan #1

2022-2023 E-Kapihan #1

Magaganap ang unang serye ng E-Kapihan mamayang ika-2 ng hapon ng Silid-Aklatan. Ito ay bukas sa lahat ng interesado. Pumasok lamang sa gmeet link sa itinakdang oras. Magkita kita tayo!

bit.ly/ARLibrary

#EKapihan

#DLSZLRC

Welcome back, Lasallian Leaders! Let us all be Beacons of Hope! 💚  #DLSZLRC #AY20222023

Welcome back, Lasallian Leaders! Let us all be Beacons of Hope! 💚 #DLSZLRC #AY20222023

Mr. Afurong assisted in the BRafeNHS Virtual Classroom-Based Research Forum 2022 last May 4 & 5, 2022.

Mr. Afurong assisted in the BRafeNHS Virtual Classroom-Based Research Forum 2022 last May 4 & 5, 2022.