Araw ng Kasuotang Pilipino sa Silid Aklatan -Agosto 2, 2019